Het traject

Het lokaal bestuur werkt aan de invulling van de site Tramstelplaats. Daarvoor vragen we de input van alle burgers die interesse hebben in het project. Maar wat ging vooraf en hoe kwam het project tot stand?

Opmaak bestemmingsplannen

Tussen 2004 en 2008 werden de bestemmingsplannen opgemaakt die het gewestplan op deze plaats verder verfijnden of vervingen. Daardoor werd het mogelijk om rond de site te bouwen.

Masterplan centrum

In 2008 werd ontwerpbureau SUM aangesteld om een masterplan op te maken voor het centrum van Merelbeke. Daarin werden de krijtlijnen vastgelegd hoe het centrum er de volgende tientallen jaren moest gaan uitzien. Op basis daarvan werd onder meer het Kerkplein en Driekoningenplein aangelegd.

Gesprekken aanpalende eigenaars

Vanaf 2014 had de gemeente verschillende gesprekken met de aanpalende eigenaars aan de tramstelsite. Daarbij werden verschillende afspraken gemaakt over onder meer de mobiliteit op en rond de site, de vormgeving ervan en de kostenverdeling van de aanleg.

Participatie open ruimte en commerciƫle functies

In de periode april 2021 konden inwoners van de gemeente Merelbeke voor het eerst kennis maken met de plannen voor de Tramstelplaats, een unieke plek in het centrum van onze gemeente. Inwoners konden toen input geven over de verschillende uitgangspunten van het project. In de maand september 2021 worden inwoners geraadpleegd over 4 mogelijke scenario's voor de nieuwe bestemming van de voormalige tramstelplaats, stationschefwoning, schildershuisje en de nieuwe gebouwen, die momenteel volop in ontwikkeling zijn.

Vervolgtraject

Bedoeling is om daarna met de info uit het participatietraject aan de slag te gaan. In 2021 willen we een openbare oproep lanceren om kandidaten te vinden die de Tramstelloodsen willen inrichten en beheren. Tegelijk willen we de nodige vergunningsprocedures laten lopen. In 2022 en 2023 plannen we dan de aanleg van de site, zodat we deze in 2024 in gebruik kunnen nemen.