Publieke ruimte

< terug naar Home

De site van de tramstelplaats maakt het mogelijk om een rustig maar tegelijk levendig centrumplein te creëren. Rustig, omdat het nagenoeg autovrij is (enkel leveringen en hulpdiensten). Levendig, omdat we rond het plein verschillende functies voorzien. In nieuwe gebouwen langs de site komen op de verdieping woningen en op het gelijkvloers commerciële functies. In de bestaande tramstelloodsen en het schildershuisje komen enkel commerciële functies. Deze mix van functies moet ervoor zorgen dat er steeds beweging is op en rond de centrale ruimte.

Groenzones

De noodzakelijke verharding beschrijven we onderaan, maar we proberen de site zoveel mogelijk in te vullen met groene elementen. Dat gaat van plantvakken over speelheuvels en speeltuigen tot een waterpartij. We overlopen ze hieronder van west (Hundelgemsesteenweg) naar oost (Tramstelloodsen).

Klik op de foto om plan te vergroten.

1. Vooraan voorzien we ruime zones voor bomen en planten, maar behouden we het open zicht over de hele site.

2. Voorbij de tram tekenen we speelheuvels van verschillende hoogtes in, waarop geravot kan worden door de allerkleinsten. Speeltuigen worden geïntegreerd in de heuvels. Ook voor avontuurlijke fietsertjes wordt dit een uitdaging. De suggestie van het tramspoor achter de tram wordt doorgetrokken in een wadi, een ondiepe geul die bij regenval onder water staat.

3. Hier voorzien we zitelementen in een voorts natuurlijke helling met verschillende niveaus. Deze ruimte kan je gebruiken als ontmoetingsplaats of rustplek. De verschillende niveaus kunnen door kinderen ook gebruikt worden als speelelement.

4. We leggen hier plantvakken tussen oude sporen aan, waardoor we hier het verleden van de plek beklemtonen en er ook specifieke ruimte is voor planten en bloemen. Middenin de zone voorzien we een petanqueterreintje met zitbank eraan.

5. Deze speelruimte is een afwisseling tussen reliëf en speeltuigen en kan voor een leuke interactie zorgen met de pleinruimte die aansluit bij de Tramstelloodsen en waar bij goed weer terrasjes kunnen staan. De speelheuvel is vergelijkbaar met die bij zone 3.

6. Bij deze ruimte komt opnieuw een extra speelelement: water! Met een zogenaamde 'wadi' creëren we een licht glooiende ruimte die enkel bij hevige regenval onder water komt te staan. Het grootste deel van de zomer staat zo'n wadi echter droog. Op dat moment worden de grote stenen in de wadi een extra speelelement om op te klouteren en te ravotten.

 

Materiaalgebruik

Rond de gebouwen creëren we zones voor voetgangers en eventuele terrassen. Daar willen we gaan werken met rode kleiklinkers. Die zijn zeer goed toegankelijk, onderhoudsvriendelijk, robuust en worden geproduceerd in België en Nederland. Het gaat dus om een duurzaam product. Met de kleur wordt ook verwezen naar de rode stenen die je terugvindt in het centrumplein rond de kerk en het gemeentehuis. Die kleur is niet toevallig, maar verwijst naar de vroegere steenbakkerijen in de Scheldevallei in Merelbeke.


Voorbeeld rode kleiklinkers

De centrale as is zowel bedoeld voor fietsers als voor wandelaars. We zorgen hier voor een optimale toegankelijkheid door te werken met uitgewassen beton, wat een product is dat ook een zeer lange levensduur kent. Langs en doorheen die as lopen de lijnen die verwijzen naar de voormalige tramsporen. Die lijnen worden uitgevoerd in kasseien, die gerecupereerd worden van de huidige verharding op de site. Bij de aanleg wordt gezorgd dat deze gelijk liggen met het beton, opdat dit niet voor problemen zorgt voor fietsers.


Voorbeeld uitgewassen beton

De ruimte rond de tram wordt voorzien in zeer fijne porfiersteenslag, een waterdoorlatende verharding. Ook tussen de Tramstelloodsen en het Schildershuisje voorzien we een dergelijke zone. Op die manier kan die ruimte gebruikt worden als terras, als plein bij een evenement of zelfs voor een spelletje petanque!


Voorbeeld porfiersteenslag

Doorheen het project worden zitruimtes voorzien waar men even tot rust kan komen. Dat hoeven niet altijd de klassieke banken te zijn. Zo voorzien we een zittribune dichtbij de tram en kan dat ook geïntegreerd worden in de verschillende speelheuvels.

Nu ben je helemaal mee met hoe we de invulling van de publieke ruimte op de tramstelplaats zien. Maar graag horen we je mening hierover. Vind je dit goed, laat het ons zeker weten. Ontbreekt er iets voor jou, dan horen we dat ook graag. Geef via de knop hieronder gerust aan wat je dan zou verbeteren. Het kan daarbij makkelijk zijn om naar de cijfers bij de groenzones te verwijzen.

 

< terug naar Home