Partners van het project

Het lokaal bestuur wil van de Tramstelsite een levendig plein maken waarrond een mix van functies zit. De zoektocht naar de perfecte functiemix voor de site Tramstelplaats is gebaseerd op verschillende onderzoeken van partners. We lijsten ze hier even op. 

1. Aanpalende eigenaars

Het lokaal bestuur is met enkele aanpalende eigenaars een intentieverklaring aangegaan, waarin ze bepalen om van deze plek een autoluw en toch levendig plein te maken met een functiemix van wonen en commerciële functies. Daarbij zijn concrete afspraken gemaakt wat van welke partij verwacht wordt.

2. Miss Miyagi

Om tot een goede functiemix te komen moeten de juiste commerciële functies gevonden worden. Daarvoor stelde het lokaal bestuur het bureau 'Miss Miyagi' aan. Zij onderzoeken en coördineren de ontwikkeling van innovatieve vastgoedprojecten met een positieve maatschappelijke impact. Hiervoor ontwikkelden ze in het verleden al een geheel eigen en succesvolle aanpak, waarmee ze eigenaars van bijzondere panden en terreinen, beleidsmakers en burgers of organisaties bijstaan in elke fase van zo'n ontwikkelingsproces.

3. Veneco

Veneco is de intercommunale waar de gemeente deel van uitmaakt. Zij hebben ervaring met het in de markt zetten van publieke gebouwen. Veneco begeleidt de gemeente in dit project bij het invullen van de Tramstelloodsen en het Schildershuisje.

4. Retail Sonar & provincie Oost-Vlaanderen

De site van de tramstelplaats sluit aan op het afgebakende kernwinkelgebied van centrum Merelbeke. Het kernwinkelgebied heeft een netto winkelvloeroppervlakte van meer dan 6000m² verspreid over een 60-tal handelszaken. De ontwikkeling van de site Tramstelplaats zal een invloed hebben op het bestaande kernwinkelgebied. Op basis van het instrument ‘RetailCompass’ worden het klantenpotentieel en de impact van de nieuwe detailhandelsvestigingen op een objectieve manier ingeschat.

5. Sum

Sum is een studiebureau met architecten en ingenieurs. Het bureau is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de studies en plannen.  Sum heeft zich gespecialiseerd in beleidsontwikkeling en studies voor de publieke en private sector. Het levert advies op het gebied van bouwgeschiedenis, stedenbouw, masterplanning, verkeerskunde, toerisme, socio-economische planning en huisvesting.

De partner heeft meer dan 50 jaar ervaring op lokaal, regionaal en internationale schaal met multidisciplinaire vastgoedprojecten.