Ontdek de scenario's

In april 2021 konden inwoners van gemeente Merelbeke voor het eerst kennis maken met de plannen voor de Tramstelplaats, een unieke plek in het centrum van onze gemeente. Inwoners konden input geven over de verschillende uitgangspunten van het project.

Vandaag gaat gemeente Merelbeke samen met Veneco en het alternatief vastgoedbureau Miss Miyagi op zoek naar een nieuwe invulling voor de site. Samen met de omliggende ontwikkelingen zal het een bruisende plek vormen waarbij de creatie van maatschappelijke meerwaarde centraal staat.

Miss Miyagi onderzocht verschillende toekomstmogelijkheden voor de site rekening houdend met de financiële haalbaarheid, dynamiek, parkeerlast, coherentie, sociale mix, de input van inwoners en adviesraden uit april 2021 en legde al deze elementen naast een historische, ruimtelijke en financiële analyse. Zo kreeg men zicht op de kansen en uitdagingen van de nieuwe en oude gebouwen en de publieke ruimte.

Dit resulteert in 4 scenario's voor de invulling van de gebouwen en het openbaar domein. In elk van de vier scenario’s werd gezocht naar een sterke thematiek voor de binnen- en buitenruimtes. Uit dit eerste onderzoek blijkt alvast dat de tramstelplaats een veelheid aan functies kan herbergen. Per scenario werd een score toegevoegd voor financiële haalbaarheid, dynamiek, parkeerlast, coherentie en sociale mix. Dit hangt sterk af van de invulling. De scores zijn geen exacte wetenschap maar geven wel een goed beeld van het effect dat een scenario heeft.

Inwoners kregen de kans om de 4 scenario's te ontdekken en een voorkeur te geven. Wat wordt de nieuwe bestemming van de voormalige tramstelplaats, stationschefwoning, schildershuisje en de nieuwe gebouwen die momenteel volop in ontwikkeling zijn?

 

Wat is de volgende stap?

In totaal gaven 47 inwoners feedback op het project. De feedback is grotendeels constructief en positief. De combinatie van analoge en digitale participatie lijkt een brede doelgroep aan te spreken. De input die wij ontvangen wordt gebundeld en zou moeten bijdragen tot een grondige omgevingsanalyse. Deze analyse moet aantonen waar inwoners uit onze gemeente het meest nood aan hebben. Dit moet dienen als inspiratie voor mogelijke partners, uitbaters én een erfpachter voor de loodsen.

Ontdek de 4 scenario's:

scenario 1: voeding- en gezondheid

scenario 2: gemeenschap

scenario 3: sport

scenario 4: creatieve broedplaats

  1. Wat is jouw favoriete scenario?
  2. Heb je nog aanvullende ideeën op jouw favoriete scenario?
  3. Heb jij (of een kennis) interesse om een rol te spelen in het nieuwe hoofdstuk voor de tramstelplaats? Stuur dan een mailtje met jouw gegevens naar tramstelplaats@merelbeke.be.