Mobiliteit tramstelsite

< terug naar Home

De tramstelsite ligt op een kruispunt van wegen. Enerzijds ligt ze langs de voornaamste steenwegen in de gemeente, namelijk de Hundelgemse-, Zwijnaardse- en Lembergsesteenweg. Anderzijds komen verschillende trage wegen samen op de site. En die sterkte willen we nog verder gaan uitbouwen. We overlopen eerst de visie rond trage wegen in de bredere omgeving en zoomen dan in op de mobiliteit op de Tramstelsite zelf.

Visie trage wegen

Vandaag kan je de site al via verschillende trage wegen bereiken. Het Wisselbospad verbindt de rotonde aan de Zusters Maricolenstraat én de straat Braambos met de site. Ook vanaf de kerk is de site natuurlijk snel bereikbaar. En in de toekomst zal de site ook verbonden worden met de Lembergsesteenweg, recht tegenover de Roskamstraat.

Maar er is meer. De gemeente denkt na over een versterking van haar trage wegennet in het centrum. Daar zijn verschillende redenen voor. De voornaamste is een alternatief bieden voor de  fietsers om niet langs de Hundelgemsesteenweg te hoeven rijden. Ook voor wandelaars is dit een veel aangenamer alternatief. Daarnaast willen we de voornaamste centrumparkings verbinden, zodat je je wagen makkelijk kan achterlaten en het laatste stuk te voet kan doen. Tenslotte zorgen we zo voor een kortere en aangenamere verbinding van de verschillende functies in het centrum. Daarbij proberen we ook het openbaar groen te verbinden en waar mogelijk verder uit te breiden.

Hoe we dat concreet zien vind je terug op onderstaand kaartje. Naast de bestaande trage wegen duiden we ook enkele mogelijke verbindingen aan. Daarvan wordt de verbinding door de Pastorijtuin al zeker gerealiseerd. De andere zijn opportuniteiten die nog verder worden onderzocht.

Mobiliteit Tramstelsite

Op de Tramstelsite springt de centrale as meteen in het oog. Die loopt doorheen de hele site en verbindt de Hundelgemsesteenweg met de Tramstelloodsen. Deze as is vooral bedoeld voor fietsers en ook toegankelijk voor wandelaars. Wagens mogen daar niet rijden, uitgezonderd voor hulpdiensten. Tijdens bepaalde uren zullen ook leveringen voor de commerciële ruimten mogelijk zijn.

De verharde zone langs de gebouwen is vooral bedoeld voor wandelaars en bezoekers van de commerciële ruimten. Die ruimte is ook een geschikte plek om een terras uit te stallen. De pleinruimte tussen Tramstelloodsen en Schildershuisje en rond de Tram is eveneens bedoeld voor wandelaars en terrassen.

De tramstelsite zelf zal dus niet toegankelijk zijn voor personenwagens. Aan beide zijden van de site liggen wel twee parkings. De bestaande asfaltparking  blijft grotendeels behouden. Ze blijft ook bereikbaar via de Hundelgemsesteenweg. Aan de andere zijde komt een nieuwe, 'groene' parking. Dat betekent dat we niet de maximale oppervlakte gebruiken voor parkeerplaatsen, maar ook de bestaande waardevolle bomen grotendeels behouden. Deze parking is bereikbaar via de nieuwe wijk die aantakt op de Lembergsesteenweg, recht tegenover de Roskamstraat. Bij deze parking gaat het om een 35-tal parkeerplaatsen, wat samen met de asfaltparking zorgt voor in totaal een 85-tal plaatsen. Daarvan zullen er een aantal gereserveerd worden voor mindervaliden. Ook komen er nog enkele deelwagens bij en worden ook extra oplaadpunten voor elektrische wagens voorzien.

Rond de tramstelsite worden gebouwen voorzien waar op het gelijkvloers voornamelijk commerciële ruimten zitten en op de verdiepingen woningen. Zowel de werknemers als de bewoners zullen ondergronds kunnen parkeren onder de gebouwen. De toegang verloopt via de nieuwe wijk. Voor bezoekers is het de bedoeling dat zij de 2 publieke parkings gebruiken.

 

< terug naar Home