Commerciële functies

< terug naar Home

Merelbeke is een bloeiende en groeiende gemeente!

Voorzieningen zoals winkels en diensten, ontspanning, sport en cultuur zijn belangrijk voor een gemeente. De grootste concentratie aan voorziening situeert zich in het kernwinkelgebied in het Centrum. Dat gebied in Merelbeke bevindt zich tussen de rotonde Hundelgemsesteenweg-Zwijnaardsesteenweg en de Molenhoek. De Hundelgemsesteenweg vormt de belangrijkste verkeersas door het kernwinkelgebied in het centrum. Een goede variteit aan voorzieningen zorgt voor een aantrekkelijk en dynamisch centrum.

In de plannen van het project Tramstelplaats worden verschillende ruimtes voorzien voor economische doeleinden. Het gaat enerzijds om de bestaande gebouwen die eigendom zijn van de gemeente, namelijk de tramstelloodsen en het schildershuisje. Anderzijds is er commerciële ruimte voorzien in de nieuwe gebouwen van de projectontwikkelaars, weliswaar enkel op het gelijkvloers.

Deze ruimtes op de site Tramstelplaats bieden de mogelijkheid om de waaier aan voorzieningen uit te breiden. Het project kan een kwalitatieve uitbreiding van het kernwinkelgebied Centrum worden. Daarvoor moeten we wel een zeer goede afweging maken waar vraag naar is en burgers van de gemeente nood aan hebben.

Door jullie input hopen we beter te kunnen inschatten welke functies op deze locatie het meest tot hun recht komen. Daarnaast is het ook belangrijk om hier functies te voorzien die in de rest van het centrum ontbreken.

Vandaar ook onze vraag aan jou: "Welke functies mis je in het kernwinkelgebied?"

 

 

 

 

< terug naar Home