Invulling tramstelplaats

Samen geven we vorm aan de tramstelplaats

Publieke participatie

april 2021

Oproep invulling Tramstelloods-Schildershuisje

najaar 2021

Vergunningsaanvraag private gebouwen

najaar 2021

Toewijzing invulling Tramstelloodsen

voorjaar 2022

Aanleg publieke ruimte

2022-2023

Ingebruikname Tramstelsite

2024