Voeding en Gezondheid
Ontdek dit scenario
Gemeenschap
Ontdek dit scenario
Creatieve broedplaats
Ontdek dit scenario

Invulling tramstelplaats

Samen geven we vorm aan de tramstelplaats

Bevraging publieke ruimte

april 2021

Bevraging scenario's

september 2021

Einde bevraging scenario's

Oktober 2021

Verkavelings aanvraag private gebouwen

najaar 2021

Oproep invulling Tramstelloods-Schildershuisje

Begin 2023

Toewijzing invulling Tramstelloodsen

Najaar 2022

Ingebruikname Tramstelsite

Eind 2024