Keuze speeltoestellen

Beste inwoner van Kapellenhof en omgeving,

In februari hield de gemeente een korte bevraging omtrent de ideale invulling van het speelplein in Kapellenhof. We ontvingen reacties van een 20-tal gezinnen uit de buurt. Ook de directie van de SG De Graankorrel heeft haar voelsprieten uitgestoken over wat er leeft bij haar leerlingen en gaf haar mening over de speeltoestellen aan het Lokaal Bestuur.

Op basis hiervan heeft het Lokaal Bestuur besloten om volgende toestellen te plaatsen :

   
Behendigheidsparcours                                   Speeltoren met glijbaan

Initieel was het bestuur van plan om het aantal speeltoestellen te beperken tot bovenstaande twee maar omwille van de feedback die we ontvingen werd besloten om ook nog twee enkele veerwipjes extra te installeren.

Al deze speeltoestellen zullen in de grote vakantie, juli en augustus, worden gerealiseerd. Bedankt voor jullie bijdrage en wij wensen iedereen alvast veel speelplezier !

Groeten,

Lokaal Bestuur Merelbeke.