Speeltoestellen Kapellenhof

Deze bevraging geeft inwoners de kans om mee vorm te geven aan hun leefomgeving.

februari 2021

bevraging inwoners Kapellenhof en omgeving

Maart-april

Evaluatie en bekendmaking keuze speeltoestellen

zomervakantie

Plaatsing speeltoestellen