Plannen zuidelijk deel sportpark Molenkouter

Het noordelijke deel van site Molenkouter is grotendeels gereserveerd voor ‘harde’ sportvoorzieningen, nl. voetbal- en atletiekinfrastructuur. Een groot deel van de site – het zuidelijke deel – kreeg op dit moment nog geen invulling. Wel is duidelijk dat hier volop gemikt wordt op ‘zachte’ recreatie.

Na het indienen van een omgevingsvergunning (november 2020) voor het sportgedeelte wordt een traject opgestart om een optimale invulling te geven aan het recreatiegedeelte. Buurtbewoners, adviesraden, geëngageerde burgers,… zullen om hun mening worden gevraagd. Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van het verdere verloop van dit participatietraject.