Infosessie groenaanleg sportgedeelte

Op donderdag 27 augustus (Jeugdcentrum – 19.30 uur) werd een infosessie georganiseerd waarin
heel specifiek werd ingegaan op de groenaanleg in het noordelijke deel van het sportpark.Noot: tijdens deze sessie werd niet meer ingegaan op de locatie van de sportterreinen. Dit werd reeds uitvoerig besproken op bewonersvergaderingen die in het najaar van 2019 werden georganiseerd. Voor meer info, klik hier