Groenaanleg sportsite

Op 27 augustus werd een voorstel van omgevingsaanleg voorgelegd aan de omwonenden van het toekomstige sportpark. In dit ontwerp worden een aantal keuzes naar voren geschoven (materiaalkeuze, beplanting, bufferzones,…). Deze keuzes zullen een grote impact hebben op de beleving en het uitzicht van de site. Daarom horen we graag jouw mening.


Heb je concrete suggesties voor de omgevingsaanleg, dan kan je deze hier delen! 

Geef je feedback