Ontmoeten

Gedeeld en meervoudig ruimtegebruik doet meer ontmoeten en versterkt te economie

Waar gaat de idee over?

Het lijkt me mooi dat Flora weer een kloppend hart krijgt. Dit project kan hiervoor een aanzet geven en een proces in gang zetten om dit mogelijk te maken. Het lijkt me belangrijk dat we dan een centrumfunctie ontwikkelen waarbij tal van functies zich kunnen concentreren op deze plek. Door de concentratie verhoogt ook het potentieel om mekaar te ontmoeten zodat deze plek op verschillende manieren kan ontwikkelen tot een "hart". Gedeeld en meervoudg ruimtegebruik is een manier om dit mogelijk te maken. De Vlaamse Overheid bracht hierover recent nog een infofiche uit: https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-11/fiche%20gedeeld%20en%20meervoudig%20ruimtegebruik_juni%202021.pdf . Deze benadering vergt wel meer tijd en langetermijndenken maar zal economisch rendabeler kunnen blijken. Dat kan als men zou vertrekken van terugkerende inkomsten voor de gemeenschap in plaats van een eenmalige vastgoedtransactie zoals het nu lijkt over te komen. Denk daarbij aan geldstromen in de wijk / gemeente houden in plaats van Gent en grote bedrijven te sponsoren ;). Een leuk artikel over deze principes vind je hier: https://www.buurtwijs.nl/content/zo-zorg-je-dat-geld-goud-wordt-voor-de-buurt .