Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ontmoeten

publieke groenruimte helemaal rond de kerk

Waar gaat de idee over?

Enkele jaren terug is er een kleine werkgroep geweest die zich over de heraanleg van het floraplein had ontfermd. Ik had daar een trekkende rol in, ik heb dan ook een hele uitgewerkte maquette gemaakt die uiteindelijke op de cultuurdienst is beland. We hadden zelfs het ontwerp voor een groene ruimte uitgewerkt met ondersteuning van Geers van Severen architecten. We waren echter onze tijd vooruit en politiek is dit aan de kant geschoven, het is een stille dood gestorven. Het idee is om de parkeerplaats aan de voor- en zijkant van de kerk om te vormen tot groene publieke ruimte zodat er een toegankelijk kern komt waar de wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Hierdoor komt er een kwalitatieve aaneensluitende groene zone rond de kerk. De Florawijk heeft een hoge densititeit van bewoning, in verhouding is er te weinig collectieve publieke groene ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het anthospark is een mooie eerste aanzet maar is nog onvoldoende zichtbaar door de ligging aan de achterzijde van de kerk. Als deze groene ruimte zich voor en zij van de kerk kan bevinden, kan dit ook visueel een centrale plek innemen in de Florawijk en zo effectief een kern-versterkende werking realiseren.