Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ontmoeten

Bruisend en groen Flora

Waar gaat de idee over?

Kernversterking enkel gericht op ouderen zal Flora verder doen indommelen. De kern moet een echte levendige kern worden, met terrasjes, duidelijke (ruimtelijke) link naar Post X, meer groen in plaats van parking,... Een bruisende kern op maat van Flora. Een 2-3 tal terrasmogelijkheden aan het plein zouden ideaal zijn, meer hoeft niet. Parking op de twee pleinen rond de kerk kan beperkt worden tot de helft en Anthospark uitbreiden op parking naast de kerk. Meer rekening houden met looplijnen in het pleinontwerp en niet enkel met de ideale lijn voor het gemotoriseerd verkeer. Voorzien van aangename zitplekken (dat is meer dan een zitbankje!), waterpartijen, groen. speelplekken niet verstoppen achter de kerk maar een prominente plaats geven op het floraplein. Het ruimere openbaar domein in zijn geheel kan wel een boost gebruiken. Ontharden waar mogelijk, aantrekkelijke fietsenstallingen aanbrengen, wegen omvormen tot groene woonerven,... Circulatie: ik zou geen bezwaar hebben tegen het invoeren van éénrichtingsverkeer in Sint-Jozefstraat, Floraplein (Clausplein), Leopold De Vosstraat en Koning Boudewijnstraat. Het wegennet is zodanig fijnmazig dat de omrijfactoren heel beperkt blijven. Dit zou sluipverkeer tegengaan en meer mogelijkheden tot ontharding en ontmoeting creëren. Wel rekening houden dat voldoende parkeerplaatsen in de straten behouden blijven. Veel inwoners hebben geen garage. Mogelijk maken van popup bars en lokale markt op het plein, wonen voor gemengd publiek.