Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ontmoeten

Uitbreiden van het bestaande Anthospark / herschikking ontmoetingsruimte.

Waar gaat de idee over?

De parking naast de kerk invullen met groen. Met behoud/uitbreiding van een speelruimte voor de jongste kinderen en behoud van een publieke zaaltje als ontmoetingsruimte. Misschien kan het bestaande gebouwtje achter de kerk verdwijnen en kan deze functie in (een deel van) de kerk gebeuren, waardoor ook dat bestaande gebouwtje kan afgebroken worden en toegevoegd aan de groene ruimte.