Parkeren

Beperk de parkeervraag

Wat houdt je feedback net in?

Het is mijn gevoel dat op twee sporen gewerkt moet worden om in de openbare ruimte tot een gezonde(re) balans te komen tussen parkeren en andere behoeftes. Ten eerste moet het aanbod verminderd worden. Het aantal (gratis) parkeerplaatsen moet naar beneden. Te veel parking zorgt voor een aanzuigeffect. Het kan niet de bedoeling zijn dat de openbare ruimte, die tenslotte aan ons allen toebehoort, wordt ingepalmd door mobilhomes en caravans, langparkeerders en niet-bewoners die daar nota bene niet eens voor hoeven te betalen. Ten tweede kan (en moet) het bestuur ook werken aan vraagsturing. Het kan daarbij inderdaad gaan over betalend parkeren voor niet-bewoners, langparkeerders, etc. Maar ik denk ook het beperken van de uitgifte van bewonerskaarten, bijv. door geen bewonerskaarten meer uit te geven voor een tweede voertuig. Of door natuurlijk verloop bewonerskaarten uit circulatie te nemen en ze vervolgens niet meer opnieuw uit te geven.