Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Parkeren

parkeerplaatsen verminderen

Wat houdt je feedback net in?

nu is het hele plein aan de voorzijde en de zijkant parkeerplaats. Dit is helemaal achterhaald, oude tijds denken. De wijkbewoners hebben behoeft aan vrije publieke ruimte, die collectieve basisbehoefte wordt nu geofferd aan privébelangen van enkele zelfstandigen of enkele lokale bewoners. De parkeerplaatsen kunnen teruggebracht worden tot 1rij plaatsen die direct toegankelijk zijn vanaf de straatzijde, zowel aan de voorzijde als de zijkant van de kerk. Zo zijn er nog voldoende plaatsen beschikbaar, maar komt er voldoende vrije ruimte vrij voor kwalitatieve groene publieke ruimte aan de voor en zijkant van de kerk. De straat die nu over het floraplein gaat wordt vanzelfsprekend afgesloten, dus geen doorgaand verkeer meer over het plein.