Wonen

Eerst herbestemmen, dan pas bouwen

Wat houdt je idee net in?

Het hoeft geen betoog dat het kerkgebouw een enorm potentieel heeft. Daarnaast is nieuwbouw vandaag de dag zéér duur, en brengt het ons niet dichterbij de transitie naar een circulaire economie. Vanuit het bestuur klinken ook geluiden dat de vraag naar de assistentiewoning is opgedroogd na de pandemie. Gegeven deze uitgangspunten, is het niet interessanter voor het gemeentebestuur om middels een potentiescan na te gaan of ze haar zorgdoelen kan bereiken binnen de contouren van de herbestemde kerk? Is een nieuwbouw van 3/4 hoog dan nog wel opportuun binnen de gegeven bestemming die ook geen particuliere woningen toelaat? Is het niet beter om te onderzoeken of in de kerk een beperkter aantal assistentie-eenheden kunnen worden ingericht? Dat geeft ook ademruimte in het budget om gegeven de middelen die er zijn, een mooi project te ontwikkelen in de openbare ruimte.