Ontdek het project 'Kernversterking Flora'

NIEUW LEVEN IN EN ROND DE KERN VAN FLORA 

 Het gebied in en rond de kerk van OLV van de Rozenkrans biedt heel wat kansen en uitdagingen die we met beide handen willen grijpen. Daarom daagt het lokaal bestuur de buurt uit om mee na te denken over hoe we de ruimte beter kunnen benutten om de kern van Flora verder te versterken. 

DE TOEKOMST VAN FLORA IS DUURZAAM EN HAALBAAR 

Lokaal bestuur Merelbeke trekt het debat over de kernversterking in Flora op gang met enkele krachtlijnen. 

  • Ontwerp op maat 

Ons doel is een totaalvisie op maat van de buurt waarbij de volledige kern van Merelbeke Flora versterkt wordt. 

  • In de buurt 

De focus ligt op de ontwikkeling van het gebied in en rond de OLV van de Rozenkranskerk Flora. Deze omvat de Parking Pastoor Clausplein, het ontmoetingscentrum achter de kerk, de voormalige pastorijwoning en de kerk zelf. 

  • Denk en doe mee 

De buurtbewoners zijn aan zet. Wij dagen jullie uit om mee te doen en mee na te denken over de verdere ontwikkeling van het centrum van Merelbeke Flora. Blijf niet bij de pakken zitten en surf naar www.merelbeke.be/kernversterkingflora. 

  • Meer voor minder 

We zijn op zoek naar duurzame, realistische en betaalbare ideeën die op lange termijn renderen. 

  • Wonen in het groen 

In een voortraject heeft het lokaal bestuur al enkele verwachtingen en verschillende pistes in kaart gebracht.  Zo willen we in de schaduw van de kerk meer openbaar groen en voorzien we een woonproject met bijzondere aandacht voor ouderen. 

  • Voor iedereen toegankelijk 

De publieke parkeerfunctie van het gebied blijft gedeeltelijk behouden zodat de kern met de wagen bereikbaar is. Ook dat is inclusie. 

  • De kerk blijft bestaan 

De publieke ruimte is van ons allemaal, maar dat wil niet zeggen dat we de kerk met de grond gelijkmaken. Ook in de nieuwe invulling zal er plaats zijn voor erediensten. 

  • Respect voor elkaar 

Of je nu wel of niet gelooft, we streven naar een sereen debat. Iedereen mag vrank en vrij zijn of haar mening geven met respect voor elkaar. 

  • Idee op een bierviltje 

Omdat de beste ideeën vaak op de meest onverwachte momenten ontstaan, vind je binnenkort overal in de wijk bierviltjes terug. Teken jouw visie op de achterkant en steek ze in de brievenbus van het gemeentelijk ontmoetingscentrum achter de kerk of het gemeentehuis. 

  • Panelgesprek met de buurt 

De belangrijkste suggesties, vragen en ideeën komen aan bod in ons buurtpanelgesprek. Daarna gaat een ontwerpteam aan de slag en van daaruit worden enkele concrete voorstellen en adviezen geformuleerd. Uiterlijk eind 2023 willen we een breed gedragen beleidsvisie op papier in zowel woord als beeld.