Kernversterking Flora

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

Buurtbevraging Flora

oktober - december 2022

Ontwerpsessies

Januari-maart 2023

Terugkoppeling ontwerp

voorjaar 2023