Groenomgeving Verbrande Heiwegel

SITUERING

De Verbrande Heiwegel verbindt de Fraterstraat met de Gontrode Heirweg in Merelbeke-Flora en loopt parallel langs de R4.

FIETSSNELWEG

Eind 2020 - begin 2021 werd langs de Verbrande Heiwegel een fietssnelweg aangelegd. Fietssnelwegen zijn snelle fietsverbindingen die zowel functioneel als recreatief worden gebruikt. Via deze routes geraak je vlot met de fiets op het werk of op school. Uiteraard kunnen ze ook recreatief worden gebruikt.
Deze fietssnelweg in Merelbeke is een onderdeel van de F40 binnenring en vormt de grote fietsring van Gent en ligt langs de R4. De Verbrande Heiwegel vormt een ontbrekend stuk in deze route tussen Melle en Merelbeke.

Ook de vernieuwing van de Bergwijkbrug houdt rekening met deze fietssnelweg: Aan het kruispunt met de Ringvaartstraat verloopt het fietspad zowel over als onder de brug door. Er wordt een fietstunnel onder de brug voorzien in de richting parallel aan de R4 waardoor je zonder onderbreking op een vlotte en veilige manier kan fietsen. Ook op de brug zelf wordt de veiligheid van de fietsoversteekplaats verbeterd tussen de verschillende fietspaden afkomstig van de Ringvaartstraat, de Fraterstraat en het nieuwe dubbelrichtingsfietspad op de brug.

Ook het laatste deel van de Verbrande Heiwegel, voorbij de Heiwijkstraat tot aan de Gontrode Heirweg zal worden aangelegd als fietssnelweg.

VEILIGE WANDELZONE

In de groene zone langsheen de fietssnelweg wordt een alternatief wandelpad gecreëerd, waardoor het traag verkeer, de wandelaars, wordt gescheiden van het vluggere verkeer, de fietsers.

Klik op het plan om deze in detail te bekijken.

Het eerste deel, komende vanuit de Koekoeksdreef, loopt over de bestaande bedding doorheen het bos. Dit pad blijft ongewijzigd en is onverhard.

 

Het tweede deel bevindt zich tussen de fietssnelweg en de huizen langsheen de Grasklokjesweg, Bremweg en Heiwijkstraat. Dit pad wordt aangelegd met fijne kiezelstenen en heeft een breedte die varieert tussen 1 meter en 1,5 meter.

GROENINRICHTING

Om wateroverlast in te perken worden in de groene zones wadi’s voorzien voor het bufferen van regenwater. Een wadi is een zachte glooiing in het landschap waarin regenwater wordt opgevangen, waarna het langzaam kan infiltreren in de bodem. Bij nat weer komt de wadi onder water te staan, bij droog weer merk je enkel een glooiing in het landschap op. De wadi heeft een zachte helling en is ondiep (max 50 cm op het diepste punt). De graszones rondom de wadi’s  worden gekenmerkt door extensief beheer. Dit betekent dat het gras niet kort gehouden wordt, maar hoger mag groeien. Door slechts enkele maaibeurten per jaar door te voeren, wordt meer biodiversiteit gecreëerd. Langsheen de woningen wordt extra groenbeplanting voorzien voor extra privacy van de bewoners en om de zone een groener karakter te geven.

SPEELPLEIN

Tussen de fietssnelweg en de Heiwijkstraat ligt een buurtspeeltuintje. Ontdek hier de mogelijkheden van het speeltuintje.