Ontwerp Spoorwegwegel

SITUERING

De Spoorwegwegel verbindt de Tertzweildreef met de Verbrande Heiwegel en loopt parallel langs de spoorweg. Voor wandelaars en fietsers kan het pad gebruikt worden als een autoluw alternatief voor de Gontrode Heirweg.

HET ONTWERP

 

Het nieuwe pad volgt hoofdzakelijk het oude traject en wordt verbreed tot 2,5 meter. Hij wordt aangelegd met zeer fijne steenslag. Daarnaast wordt er ook riolering voorzien voor de afvoer van regenwater afkomstig van de verhoogde berm van de spoorwegbedding zodat het vernieuwde pad minder drassig wordt tijdens natte weersomstandigheden.

Detail ontwerp:

Bekijk de plannen:

Voorbeeld fijne steenslag:

UITBREIDING

Voorbij de Verbrande Heiwegel wordt een nieuw pad doorgetrokken, parallel aan de spoorweg, waar het aansluiting heeft met de speelzone van de wijk Kottelhoekbos, naast de R4. Via deze uitbreiding wordt deze nieuwe wijk autoluw verbonden met de Tertzweildreef of de Verbrande Heiwegel en vormt zo een uitbreiding van het trage wegennetwerk in Flora.