Spelregels

Het online platform is een onderdeel van het breed participatiebeleid van de gemeente Merelbeke. Het doel van het online platform is zoveel mogelijk mensen en organisaties te informeren en de kans te geven om een bijdrage te leveren.

Die bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Via deze pagina kan je het verder verloop volgen van het traject.

Je kan op dit platform feedback indienen op de voorstellen voor de inrichting van de buurtspeeltuin in de Heiwijkstraat en over de locaties van de eventuele  hondenlosloopweides. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ingediende opmerkingen. De eindbeslissing ligt echter bij het college. 

Gedurende 3 weken, van 5 april tot en met 25 april 2021 kan je hier je mening kwijt.

Tijdens het traject groeperen en beantwoorden we de "Veelgestelde vragen". Via deze link kan je de algemene antwoorden nalezen. Ook vragen die we binnen krijgen via e-mail of telefoon beantwoorden we daar.

In de loop van de maand mei verwerken we de reacties en passen we de plannen aan, waarna het schepencollege beslist over de speeltuin en de hondenlosloopweides.

Tijdens de zomer 2021 wordt de vergunningsaanvraag ingediend, om in het najaar 2021 de werken te kunnen uitvoeren.

Registratie:

Om via dit platform over eender welk project feedback te kunnen geven, moet je eenmalig een login aanmaken. De gegevens die wij hierbij vragen (naam, familienaam, deelgemeente, straat, geslacht en geboortejaar) worden uiteraard beheerd in overeenstemming met de privacyregels. De registratie heeft enkel als doel het inhoudelijke debat op een kwalitatieve manier te voeren en ons te helpen een goede analyse te maken van de binnengekomen feedback.

Regels:

 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het thema kan door de moderator geweigerd worden.
 • Bijdragen die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ..., worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen die gericht zijn op personen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • We wensen een constructief debat. De moderator kan bijdragen verwijderen die gebruik maken van grof of beledigend taalgebruik.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader)) worden verwijderd door de moderator.
 • Breng zelf iets in. De inhoud van bijdragen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen moeten geformuleerd worden in het Nederlands.
 • Bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.

Werkwijze:

 • Alle nieuw ingegeven bijdragen worden eerst door de moderator getoetst aan de regels voordat ze worden gepubliceerd op het platform. Daarom zal je jouw bijdrage nooit onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan dit meer tijd in beslag nemen. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.
 • De indieners krijgen een bericht van de moderator als een bijdrage wordt gepubliceerd of verwijderd.
 • Als een bijdrage wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de regels voldoet.
 • De moderator kan gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.