Resultaten bevraging

In april vroegen wij uw mening. We ontvingen heel wat reacties. Deze hebben we gebundeld en het lokaal bestuur heeft volgende beslissingen genomen.

 

Groenomgeving Verbrande Heiwegel

  • In de groene zone langs de fietssnelweg creëren we een alternatief wandelpad. Daardoor scheiden we het trage verkeer (wandelaars) van het vluggere verkeer (fietsers).
  • Er wordt extra aangacht besteed aan de problematiek rondom wateroverlast in deze buurt: Het aanleggen van wadi’s om regenwater te bufferen; voldoende helling voor afwatering naar de wadi’s; en voldoende drainage.

 

Speeltuin Heiwijkstraat

  • Op de speeltuin creëren we een avontuurlijke speelheuvel.
  • Er komt een extra pick-nicktafel.

 

Spoorwegwegel

  • De plannen voor de spoorwegwegel blijven ongewijzigd en worden uitgevoerd zoals voorgesteld.

 

Hondenlosloopweides

  • De hondenlosloopweide wordt gesitueerd in het bos langsheen de Verbrande Heiwegel.
  • Het bos langs de spoorwegwegel, achter de wijk Klarenhof/Begijnegat blijft ongewijzigd.

 

Hondenpoep

Er kwamen heel wat meldingen binnen in verband met overlast vanwege hondenpoep. De zones worden aangevuld met extra hondenpoep-vuilnisbakken en sensibilisering naar hondeneigenaars.