Aarde

Duurzame (aarde) helden zijn organisaties die zich inzetten voor de aarde en alles wat op aarde leeft en beweegt in de ruime betekenis van het woord. Centrale thema's die kunnen aan bod komen zijn, proper water en sanitair (SDG6), verantwoorde consumptie (SDG 12) of organisaties die zich inzetten voor het klimaat en klimaatacties organiseren (SDG 13), opkomen voor het leven in het water (SDG 15) en/of zorg dragen voor het leven op het land (SDG 15).

De bosbranden in de Verenigde Staten, Australië, Brazilië en zelfs Siberië, de hitterecords die overal ter wereld verbroken werden, zware stormen in Azië en een ongeziene sprinkhanenplaag in Afrika, ... Het maakte van 2020 ook op het vlak van klimaat een rampjaar. Net als de corona-pandemie legden deze gebeurtenissen de verbanden bloot tussen de gezondheid van de planeet enerzijds en die van de mensen en de economie anderzijds. De klimaatuitdagingen zijn groot, ook voor België. De keuze tussen een ecologische ommeslag of business as usual dringt zich al langer op, maar bij de start van 2021 lijken ook vele wereldleiders de urgentie in te zien om voor het eerste pad te kiezen: Europa voert haar Green Deal uit, zowel de Verenigde Staten als China stellen ambitieuze klimaatdoelen, grootmachten als Japan, Zuid-Afrika en Canada verbinden zich ertoe klimaatneutraal te worden, en in het najaar van 2021 zal de langverwachte VN-klimaattop in Glasgow plaatsvinden. In het jaar dat nu al de ‘ommekeer in wereldwijd klimaatbeleid’ wordt genoemd, willen we tijdens de Week van de Duurzame Gemeente een podium geven aan de klimaathelden in Merelbeke. De focus van deze editie zal dus liggen op duurzame helden die bijdragen aan SDG 6 (schoon water en sanitair), SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie), SDG 13 (klimaatactie), SDG 14 (leven in het water) en SDG 15 (leven op het land).