Het traject

In het meerjarenplan 2020-2025 besliste het lokaal bestuur om de heraanleg van de centrumwijk C. Sneyssenslaan en Polderstraat te weerhouden als prioritaire actie.

 

Eerder al polsten we bij de bewoners naar hun visie, wensen en opmerkingen over de herinrichting van deze straten.

Zo vonden er al een aantal participatiemomenten plaats :

 • participatiemoment voor de inwoners van de Cornelius Sneyssenslaan op 20 juni 2018
 • participatiemoment voor de inwoners van de Polderstraat op  25 juni 2018
 • een bevraging bij alle bewoners in de zomer van 2018
 • een gezamenlijk participatiemoment op 19 december 2018

Uit deze participatiemomenten en de bevraging kwamen vooral volgende items naar voor :

 • de slechte staat van het huidige wegdek in gebakken kleiklinkers
 • een aangepaste verkeerscirculatie om sluipverkeer te vermijden
 • maatregelen nemen om de zone 30 te respecteren
 • behoud van voldoende parkeerplaatsen
 • aanleg van degelijke voetpaden
 • aandacht voor de zwakke weggebruiker (fietsers)
 • voldoende groenvoorzieningen

Daarna ging het studiebureau Goegebeur aan de slag met al deze feedback, werden terreinonderzoeken uitgevoerd en werd het ontwerpplan gefinaliseerd.

Hier kom je te weten hoe het plan er definitief zal uitzien.