Plannen worden concreet

Op basis van de laatste feedback werden de ontwerpplannen gefinaliseerd.  Het rioleringsontwerp is inmiddels ook goedgekeurd door de Vlaamse Milieumaatschappij, die de rioleringswerken deels subsidiëert. Ook het subsidiedossier voor de aanleg van fietspaden in de Potaardeberg is in opmaak.

Momenteel wordt de omgevingsvergunningsaanvraag voorbereid. Deze aanvraag wordt in de loop van de maand maart ingediend, waarna het openbaar onderzoek van start gaat.

Begin september '21 starten de verschillende nutsbedrijven (Fluvius, Farys, Proximus en Telenet) met het vernieuwen van hun kabels en leidingen. Hierover wordt door hen afzonderlijk nog gecommuniceerd.

Als alles goed verloopt, zullen de eigenlijke wegen- en rioleringswerken in het voorjaar van '22 van start gaan. Van zodra de coronamaatregelen het mogelijk maken, zal nog een infomoment georganiseerd worden, waarop we de planning en fasering van de werken verduidelijken.