Startschot herinrichting Polderstraat, Sneyssenslaan en Potaardeberg

Vandaag start aannemer Aclagro aan de langverwachte herinrichtingswerken aan de Cornelius Sneyssenslaan, de Polderstraat en de Potaardeberg. Zo krijgen de toekomstige fietsstraten een nieuw laagje asfalt, volwaardige voetpaden en het nodige groen. Ook de riolering wordt grondig onder handen genomen.

Gefaseerde aanpak

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, gebeurt het project in verschillende fases. Als eerste is de Potaardeberg aan de beurt. Op maandag 25 april breekt Aclagro de Potaardeberg tussen de Bergwegel en Polderstraat open voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De Potaardeberg krijgt ook langs beide kanten een nieuw fietspad.

Participatietraject

De plannen hangen al een tijdje in de lucht. Na een participatietraject van twee jaar is het lokaal bestuur erg blij met het resultaat. Om de plannen vorm te geven zat het lokaal bestuur meermaals samen.

Kostenplaatje

De totale kostprijs wordt geraamd op 4.115.912,08 euro. Voor de riolering ontvangt Merelbeke 1.316.309.83 euro via de Vlaamse overheid en voor de fietspaden 79.848,60 euro via Provincie Oost-Vlaanderen.

Circulatieplan

Als alles goed loopt, zullen de werkzaamheden ruim een jaar in beslag nemen. Vervolgens wordt ook een circulatieplan ingevoerd om het sluipverkeer aan te pakken. Volg de timing en fasering op de voet via deze website.