Openbaar onderzoek omgevingsvergunning is gestart.

Het openbaar onderzoek bij de omgevingsvergunningsaanvraag van het project is opgestart. Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen.

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen.