Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Veelgestelde vragen

Hieronder kan je alvast antwoorden terugvinden op veelgestelde vragen die we al mochten ontvangen. Heb je een vraag gesteld via het platform? Kijk dan eerst even of je vraag daar niet rechtstreeks werd beantwoord.

Wanneer vragen regelmatig terug komen dan plaatsen we deze hier. Is het antwoord niet helemaal duidelijk of staat je vraag er niet tussen? Contacteer ons dan per mail via mobiliteit@merelbeke.be of 09/210 33 14. Eén keer per week zullen wij gegroepeerd al deze vragen beantwoorden. Het antwoord op je vraag zal hieronder terug te vinden zijn. Neem dus regelmatig een kijkje op deze pagina.

Vragen en antwoorden:

Buurtparking

Zijn 22 parkeerplaatsen voldoende?

We hebben een evenwicht gezocht tussen parkeercapaciteit en ruimtelijke kwaliteit. Belangrijk was om naast parkeerplaatsen ook nog plaats voor fietsparkeren te voorzien, een veilige doorgang naar de school en groenruimte. Wanneer we al deze elementen inplannen dan is 22 de maximum capaciteit.

Is het fietspad op de parking afgescheiden met een afsluiting?

Er is geen afsluiting voorzien maar wel een groene overgangszone (genre grasbetontegels) die nog steeds toelaat dat uitstappende kinderen  rechtstreeks op het fiets- en voetpad kunnen zonder dat ze in conflict komen met de wagens op de parking. Deze zone zorgt er ook voor dat openslaande deuren de fietsers en voetgangers niet hinderen.

De langsparkeerplaats dichtst bij de school lijkt nogal ingesloten. Is hier voldoende ruimte?

De eerste groenstrook zal nog aangepast worden zodat comfortabel kan ingereden worden.

Welk type verlichting wordt gekozen? 

Het verlichtingsontwerp is nog in opmaak door Fluvius. We zorgen er alvast voor dat de hinder voor de buren tot een minimum beperkt wordt.

Wordt er ook een vuilbak geplaatst en waarom?

Er is een vuilbak ingetekend op het ontwerp. De openbare vuilbak komt er op uitdrukkelijke vraag van enkele buurtbewoners en de school. Hij wordt opgenomen in de ophaalronde.

Zal de parking niet zorgen voor een aanzuigeffect?       

We bemerken op basis van tellingen en meldingen/klachten dat er een grote parkeerdruk is in de straat. Daarnaast zijn er ook een 16tal parkeerplaatsen verdwenen. Op sommige momenten zijn er vrijwel geen parkeerplaatsen beschikbaar wat leidt tot fout parkeren en meer zoekverkeer.

De nieuwe parking heeft als doel te zorgen voor minder fout parkeren, ruimte maken voor een overzichtelijke en duidelijke schoolingang in de Hendrik Consciencestraat zelf, minder zoekverkeer op zoek naar een parkeerplaats, ruimte voor fietsparkeren, extra groen...

Om lang parkeren van niet buurtbewoners te vermijden wordt de parking opgenomen in het huidige systeem van blauwe zones met een uitzondering van parkeren met bewonerskaart.

Waarom een voetpadje tussen de parkeerplaatsen, deze parking is toch enkel voor buurtbewoners?

De parking is er niet enkel voor buurtbewoners. De parking heeft ook als doel een veilige schoolingang te zijn. Om niet tussen de in- en uitrijdende wagens te moeten lopen als voetganger wordt er een pad voorzien tussen de wagens."

Waarom de parkeerplaatsen verwijderen ter hoogte van de schoolpoort?

De parkeerplaatsen de ter hoogte van de ingang van de parking werden verwijderd zijn voor de brandweer. De parkeerplaatsen die aan de uitgang van de parking werden verwijderd, moeten zorgen voor een optimale zichtbaarheid op het zebrapad.

Komt er controle op de blauwe zone?

De blauwe zone is deel van onze parkeerconcessie. Dat wil zeggen dat de nieuwe parking op de route van de parkeerwachters zal liggen om te controleren.

Wordt er een laadpaal voorzien op de parking?

Dit is inderdaad een goede aanvulling op deze parking. We onderzoeken daarom samen met Fluvius of het elektriciteitsnet hier een laadpaal kan ondersteunen. 

Is de ruimte niet te krap voor 6 langsparkeerplaatsen?

We hebben hier rekening gehouden met de gebruikelijke afmetingen voor langsparkeerplaatsen.

Kan op de parking ook de rode coating voor fietsstraat aangebracht worden?

Het is niet de bedoeling dat fietsers hier rijden, wel dat ze gebruik maken van de inrit rechts die we voldoende breed zullen moeten maken voor alle weggebruikers. Rode coating aanbrengen op de draaicirkel van de parking zou tot extra verwarring kunnen leiden.

Waar moeten leerkrachten parkeren?

Het is de bedoeling dat de leerkrachten de parkeerplaatsen op het domein van de school gebruiken (bovenaan het plan binnen de afsluiting van de school). De parking zelf wordt opgenomen in de blauwe zone waardoor lang parkeren enkel mogelijk zal zijn voor buurtbewoners.

In welk materiaal wordt de parking aangelegd?

De parkeerplaatsen zullen in een waterdoorlatend materiaal worden aangelegd, ofwel met grasbetontegels of met betonklinkers met open voeg. Bij grasbetontegels moeten we evenwel de afweging maken of gras hier zin zal hebben omdat bij veel gebruikte parkeerplaatsen het gras geen kans krijgt om te groeien. We moeten dit dus nog verder bekijken.

Wat met de zijgevels van de woningen?

De gesprekken met de eigenaars van de twee gevels die uitkomen op de parking zijn momenteel lopende. Het is alvast de bedoeling om deze een originele invulling te geven.

Fietsstraat

Waarom een fietsstraat in de Florastraat in Merelbeke en niet in Gent?            

De fietsstraat wordt niet doorgetrokken op grondgebied Gent omdat Gent dit niet ziet als meerwaarde voor hun fietsnetwerk.

Waarom geen gekleurde asfalt over de ganse lengte van de straat?     

Er zal in de fietsstraat gewerkt worden met kenmerkende vormgevingselementen voor fietsstraten. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de wettelijke vereisten: de verkeersborden van fietsstraat naast de weg en ter aanvulling ook op het wegdek. Daarnaast zullen we de fietsstraat  accentueren door middel van informatieborden, fietssymbolen in beide richtingen gespreid over de straat en stroken rood.

We kiezen ervoor om niet de ganse straat aan te leggen in rode asfalt omdat we geloven dat het periodiek herhalen van een rode strook zorgt voor een extra effect op het herinneren dat men in een fietsstraat rijdt.

Daarnaast krijgen de Hendrik Consciencestraat en Florastraat geen volledig nieuwe asfaltering, de heraanleg is pas voorzien op langere termijn. Op deze manier kunnen we dus al voorzien in een fietsstraat zonder de grote investeringen die we zullen doen bij het opnieuw aanleggen van de straat.

Zal het duidelijk zijn dat fietsers in tegengestelde richting kunnen fietsen?       

We zorgen voor markeringen in de straat die duidelijk maken dat fietsers in beide richtingen mogen rijden.

Algemene bemerkingen

Komen er extra snelheidsbeperkende maatregelen?    

Momenteel zijn er geen extra snelheidsbeperkende maatregelen voorzien in de Hendrik Consciencestraat en Florastraat. Wel wordt de bestaande drempel in de Florastraat geoptimaliseerd en wordt bekeken of de bestaande wegversmallingen een groener karakter kunnen krijgen.

We zullen dit evalueren.

Wat met de toegankelijkheid van de Floraparking voor de brandweer?

De brandweer heeft zelf advies gegeven over de toegankelijkheid van het schooldomein. Voor hen is de belangrijkste toegang voor de school de Hendrik Consciencestraat.

Kan het foutparkeren aan de parking in de Florastraat aangepakt worden?

Er komen paaltjes op het verdrijvingsvlak voor de parking. We zullen ook vragen aan de politie om hier toezicht op te houden.

Kan er iets gedaan worden aan de haag die het voetpad belemmerd in de Florastraat?

Deze melding wordt doorgegeven aan de politie.

Kan het stukje tweerichtingsverkeer in de Florastraat ook eenrichting worden?            

Het stukje tweerichtingsverkeer is vooral voorzien voor de Herdenkingswijk en het bereiken van de buurtparking in de Florastraat.

Het is momenteel niet voorzien om dit af te schaffen maar we nemen de opmerking mee bij de besprekingen van het definitief ontwerp.

Kan er iets gedaan worden aan de oversteek Florastraat met de Hundelgemsesteenweg?

Dit wordt momenteel onderzocht door de dienst mobiliteit.

De bijkomende fietsenstalling  was nog in onderzoek. Wat moet nog onderzocht worden en van wat is de beslissing afhankelijk?

Er moet nog bekeken worden waar er fietsenstallingen in de straat kunnen komen met minimaal verlies van huidige parkeercapaciteit voor wagens.

Zullen er nog extra parkeervakken verdwijnen op straat?          

Onze intentie is om alle bestaande parkeervakken te behouden. Het onderzoek van de fietsenstallingen in de straat moet evenwel nog afgerond worden.

Waarom geen extra plantvakken in de straat?

De Hendrik Consciencestraat wordt niet heraangelegd in deze fase waardoor er momenteel geen structurele plantvakken in het straatbeeld komen. Als we nu bomen zouden voorzien, moeten ze binnen afzienbare tijd opnieuw verdwijnen bij een heraanleg van de straat en dat willen we vermijden. We bekijken wel nog het vergroenen van de bestaande wegversmallingen.

Is er al zicht op wanneer de Hendrik Consciencestraat zelf zal heraangelegd worden?

Het is niet opgenomen in de meerjarenplanning van 2020-2025. Een nieuwe aanleg is dus sowieso niet voorzien binnen deze legislatuur.