Geef je bekommernis of stel je vraag over de fietsstraat

Het lijkt me noodzakelijk de asfalt met rode grondlaag te markeren over de ganse lengte van de fietsstraat én de u-bocht van de parking. Uit ervaring merk ik dat door enkel de fietsbollen aan te brengen het beoogde doel totaal niet wordt bereikt. Het is de bedoeling om als fietser én automobilist elkaar evenwaardig plaats te gunnen in het verkeer. Welk nut heeft het om een aparte regeling te hanteren op de parking en daar de auto op het voorplan te plaatsen? Door dezelfde regeling te hanteren versterk je juist het ganse idee van de fietsstraat. Ik vrees dat de bijhorende mentaliteitswijziging tussen automobilisten en fietsers er niet zal komen met halve maatregelen maar enkel zal slagen met éénduidige richtlijnen. In de straat rijden immers ook auto's uit garages, parkeerstroken en moeten daar ook rekening houden met fietsverkeer. In de praktijk zie je momenteel dat de grotere bakfietsen en fietsgroepen terecht het baanvak op de parking gebruiken bij gebrek aan waardig/veilig alternatief.