Geef je bekommernis of stel je vraag over de fietsstraat

In de uiteenzetting werd gewag gemaakt dat de fietsstraten niet over de gehele lengte een toplaag in rood asfalt zouden krijgen omdat dat "steeds minder wordt gedaan". Dat is qua argumentatie toch eerder povertjes. Op basis van welke aanbevelingen, richtlijnen, cijfers werd deze beslissing gemaakt? In het kader van de herkenbaarheid en continuïteit is het mijn inziens niet te versmaden dat fietsstraten over de *gehele* lengte in roodgekleurd asfalt worden uitgevoerd. Volgens het Nederlandse Fietsberaad/CROW is bij de fietsstraat de "consequente toepassing van alle vormgevingselementen" belangrijk, en dat het predicaat "fietsstraat" wordt voorbehouden voor straten met een aantal essentiële vormgevingselementen, waaronder "rijlopers [..] uitgevoerd in rood of roodachtig asfalt" omdat "veel weggebruikers rood asfalt associëren met fietsverkeer". Dat sensibiliseert niet alleen automobilisten maar zorgt er ook voor dat fietsende scholieren sterker in hun schoenen staan en hun rechtmatige plaats op de weg kunnen opeisen.