Geef je bekommernis of stel je vraag over de buurtparking

De huidige aanleg is voornamelijk gericht op maximale invulling met parkeerplaatsen en volledige uitrol van een parking in functie van de school . Enerzijds wil men een fietsstraat/ autoluwe straat promoten en anderzijds maakt men in een straat die de autostroom niet aankan de hoofdingang voor de school. In vergelijking met de vroegere situatie waarin de parking privé voor de school toegankelijk was is er weinig verschil op een paar parkeerplaatsen voor de buurtbewoners na. Waarom maakt het schoolpersoneel geen gebruik van de nabijgelegen vrije parkeerplaatsen op het Floraplein en het Pastoor Claus plein ? Te ver ? Nu wordt de parking zonder nodige parkeerkaarten door het schoolpersoneel als gemakkelijkste oplossing gebruikt . Waarom ook niet, er is nauwelijks , géén controle. Om een buurtparking die naam waardig aan te leggen laat men hier toch een aantal kansen liggen .