Indiening omgevingsvergunning parking

BUURTPARKING:

Momenteel werd een voorlopige buurtparking aangelegd.

Binnenkort wordt het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning voor de definitieve buurtparking opgestart. Pas nadat deze vergunning is verleend, kan de parking definitief aangelegd worden.