Timing: Start openbaar onderzoek definitieve aanleg buurtparking

BUURTPARKING:

Momenteel werd een voorlopige buurtparking aangelegd.

In oktober wordt het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning voor de definitieve buurtparking opgestart. Pas nadat deze vergunning is verleend, kan de parking aangelegd worden.