Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Fietsstraat

In het verleden werd onderzocht of er een trage weg verbinding kon komen tussen de Florastraat en Van Goethemstraat. Deze trage weg zou over het domein van de GO! Basisschool Flora lopen, achter de woningen in de Van Goethemstraat en Hendrik Consciencestraat en zo de drie schoolingangen verbinden.

Parallel groeide het idee om de Hendrik Consciencestraat om te vormen tot een fietsstraat. Op die manier geven we een duidelijke plaats aan de fietser in het bestaande straatbeeld. De noodzaak om een alternatieve route in de vorm van een trage weg te voorzien, vervalt daardoor en daarom werd beslist om dit idee niet verder uit te werken.

Wat is een fietsstraat?

Nog even de regels op een rij:

  • In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken.
  • Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden.
  • Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden
    en een logo op het wegdek.

Florastraat en Hendrik Consciencestraat fietsstraat

Zowel de Florastraat als de Hendrik Consciencestraat hebben qua profiel potentieel om een fietsstraat te worden. Het zijn (grotendeels) enkelrichtingsstraten waar een zone 30 geldt. Daarnaast liggen er ook heel wat belangrijke fietsbestemmingen in de buurt zoals de GO! basisschool Flora, het Liedermeerspark en Merelbeke station.

Om de fietser op weg naar deze fietsbestemmingen vollop de ruimte te geven om veilig te fietsen, willen we in de Florastraat en Hendrik Consciencestraat een fietsstraat inrichten.

Het zal in de Hendrik Consciencestraat ook meteen komaf maken met de onduidelijke hedendaagse fietssituatie.

Hoe zullen de fietsstraten er uit zien?

We gaan voor een duidelijke belijning waarbij slechts op enkele cruciale plaatsen rode vlakken gelegd worden. De rode vlakken komen er in het begin en op het einde en op kruispunten.

Daarnaast wordt er gewerkt met een regelmatige herhaling van het fietsstraat logo en pijlen in twee richtingen die aanduiden dat fietsers in beide richtingen kunnen en mogen fietsen.

We voorzien ook informatieborden die de chauffeurs er moeten op wijzen dat ze in een fietsstraat fietsers niet mogen voorbij steken.

Het antwoord op veel gestelde vragen kan je vinden op de pagina 'veelgestelde vragen'.