Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Buurtparking

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen

In 2015 werd beslist om van de Hendrik Consciencestraat een eenrichtingsstraat te maken. Een bewonersbevraging die in het kader hiervan gebeurde, leerde ons dat de grootste bezorgdheden lagen bij de parkeerdruk en snelheid in de straat. Bij het invoeren van de inrichting en wegversmallingen verdwenen er een tiental parkeerplaatsen.

In 2020 werd een bevraging georganiseerd bij alle buurtbewoners en ouders van de scholen in Merelbeke. In de resultaten voor de schoolomgeving van de GO! lagere school Flora kwam sterk naar voor dat de situatie aan de schooltoegang in de Hendrik Consciencestraat chaotisch verloopt. Er zijn geen gescheiden verkeersstromen voor in- en uitrijdende wagens en fietsers en voetgangers rijden/lopen op eigen gevaar tussen de manoeuvrerende wagens.

Daarnaast bleven in voorgaande jaren de meldingen binnenkomen bij de dienst mobiliteit dat er een grote parkeerdruk is in de Hendrik Consciencestraat. Eigen tellingen bevestigen dit.

De uitwerking

Deze vaststellingen hebben geleid tot het huidige plan voor de parking. Toen duidelijk werd dat in 2021 de Bergwijkbrug over de Fraterstraat afgebroken zou worden en dat het verkeer onder andere langs de Van Goethemstraat omgeleid zou worden, zette dat het aanleggen van een (tijdelijke) parking in een stroomversnelling. We wilden ouders een veilig alternatief bieden voor het afzetten van hun kinderen in de Van Goethemstraat.

Het lokaal bestuur Merelbeke wil verder gaan dan het tijdelijk verbeteren van de verkeerstroom aan de schoolpoort. We willen de parking ook een duidelijk groen karakter geven en een buurtparking aanleggen voor zowel wagens als fietsers. Het plan dat hier voor ligt, houdt rekening met de input die we in de voorbije jaren verzamelden en creëert een buurtparking voor iedereen.

Het plan

Het plan hieronder is de herwerkte versie na input van de buurtbewoners (februari - maart 2021).

Op dit plan:

 • Bovenaan links vind je op het schooldomein (dat afgesloten kan worden) een aantal parkeerplaatsen voor leerkrachten en een minder validen parkeerplaats.
 • De parking heeft een enkelrichting verkeersstroom waarbij je de parking links inrijdt vanaf de Hendrik Consciencestraat en rechts terug uitrijdt.
 • Bovenaan de parking wordt een kiss & ride strook voor de school voorzien.
 • In het midden van de parking zie je 16 haakse parkeerplaatsen en aan de rechterkant 5 langsliggende parkeerplaatsen.
 • Onderaan in het midden is er een openbare fietsenstalling voorzien (de horizontale streepjes in het roze vak) en het oranje vak is een fietskluis
 • Het lichtroze vak in het midden is een wandelpad naar de schoolingang voor voetgangers die uit de wagens stappen. Zo is er maar 1 punt waarop de voetgangers in conflict kunnen komen met de rijdende wagens en vermijden we dat kleine kinderen niet goed zichtbaar achter achteruitrijdende wagens terecht komen
 • Het donkerroze vak aan de rechterkant is een afgescheiden fiets- en voetgangersverbinding die van de Hendrik Consciencestraat naar de schoolingang loopt.
 • De groene vakken zijn plantvakken voor: bomen, lage begroeiing en hoge begroeiing.
 • Rechts onderaan wordt een parkeerplaats voorzien voor minder validen.
 • Er komt ook openbare verlichting op de parking.
 • Rechts onderaan zie je ook nog een openbare vuilbak.
 • Er wordt ook onderzocht in samenwerking met Fluvius of er een laadpaal kan komen op de parking.

Het antwoord op veel gestelde vragen kan je vinden op de pagina 'veelgestelde vragen'.

Parkeerregime

De nieuwe buurtparking hoort, net zoals de Hendrik Consciencestraat, bij de blauwe zone in de stationsomgeving. Dat wil zeggen dat bewoners onbeperkt kunnen parkeren met een bewonerskaart en bezoekers een blauwe schijf (parkeren voor 2u) moeten leggen.

Een bewonerskaart aanvragen kan via deze link.

 

 

Timing?

In april wordt het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning voor de buurtparking opgestart. Pas nadat deze vergunning is verleend, kan de parking aangelegd worden. We hopen op een aanleg in de zomervakantie.