Ontwerpvoorstel 3 : Een dorpsplein in natuursteen met zitplekken in het groen

iets meer groen en plaats voor onthaasting

Wat vind je minder goed aan dit plan?

parkeerplaatsen moeten en kunnen zeker op korte afstand van dorpsplein voor minder mobiele burgers bv direct links in Diepestraat, waar vroeger groencontainer stond