Ontwerpvoorstel 3 : Een dorpsplein in natuursteen met zitplekken in het groen

Combinatie groen en grind, bankjes, ...

Wat vind je minder goed aan dit plan?

Kapelletje afgescheiden van plein door weg die ernaast loopt. Parkeerplaatsen voor bewoners plein + Lindestraat? Voorbehouden plaatsen voorzien?