Scenario 1 : Permanent enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer van Vennestraat naar het Kon. Albert I-plein

Inwoners van de Koningin Astridlaan worden niet afgesloten van hun eigen dorp en kunnen via een kleine omweg(Schoolstraat- Vennenstraat) terug naar hun huis.

Wat vind je minder goed aan dit scenario?

Doelstelling voor een veilige en zorgeloze schoolomgeving wordt hier niet gehaald. Evenals de doelstelling om het doorgaand verkeer te ontmoedigen. Dit voorstel zal niet bijdragen aan een leefbaar en verkeersveilig Bottelare.