Een kindvriendelijke en veilige schoolomgeving

Bottelare verdient een uitnodigende en veilige schoolomgeving. Ook bij dit ontwerp zijn we vertrokken van de volgende uitgangspunten:

  • het voorzien van veilige fietspaden en stoepen
  • het verbieden van het doorgaand zwaar verkeer
  • het ontmoedingen van het doorgaand woon-werkverkeer dat Bottelare als sluiproute neemt
  • het handhaven van de snelheid in de dorpskern (zone 30km)

Op basis van de input van de bewonersenquête, het dorpsdebat en constructieve gesprekken met de directie en ouderwerkgroep heeft het ontwerpbureau Omgeving een ontwerpplan opgemaakt waar alle partijen zich in konden vinden.

Bij opmaak van het plan werd maximaal rekening gehouden met:

  • een veilige kiss & ride zone voor de kinderen
  • ruimte voor ontmoeting
  • voldoende parkeermogelijkheid op wandelafstand van de school

Ondek hieronder het ontwerpplan en visualisaties.

Ontwerpvoorstel school met tekst

 

Poort school

Blik vanuit Stas De Richellelaan  huidige situatie

< Home