Spelregels

Het online platform is onderdeel van het breed participatietraject van de gemeente Merelbeke. Het doel van het online platform is zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven om een bijdrage te leveren.

Die bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Je kan op dit platform feedback indienen op de drie verschillende scenario's over de verkeerscirculatie en ook op de ontwerpvoorstellen voor de herinrichting van het Dorspplein. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ingediende opmerkingen. De eindbeslissing ligt echter bij het college. 

Registratie:

Om via dit platform over eender welk project feedback te kunnen geven, moet je eenmalig een login aanmaken. De gegevens die wij hierbij vragen (naam, familienaam, deelgemeente, straat, geslacht en geboortejaar) worden uiteraard beheerd in overeenstemming met de privacyregels. De registratie heeft enkel als doel het inhoudelijke debat op een kwalitatieve manier te voeren en ons te helpen een goede analyse te maken van de binnengekomen feedback.

Regels:

 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het thema kan door de moderator geweigerd worden.
 • Bijdragen die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ..., worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen die gericht zijn op personen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • We wensen een constructief debat. De moderator kan bijdragen verwijderen die gebruik maken van grof of beledigend taalgebruik.
 • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader)) worden verwijderd door de moderator.
 • Breng zelf iets in. De inhoud van bijdragen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
 • Bijdragen moeten geformuleerd worden in het Nederlands.
 • Bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.

Werkwijze:

 • Alle nieuw ingegeven bijdragen worden eerst door de moderator getoetst aan de regels voordat ze worden gepubliceerd op het platform. Daarom zal je jouw bijdrage nooit onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan dit meer tijd in beslag nemen. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.
 • De indieners krijgen een bericht van de moderator als een bijdrage wordt gepubliceerd of verwijderd.
 • Als een bijdrage wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuwe bijdrage indienen die wel aan de regels voldoet.
 • De moderator kan gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.