Uitstel maar geen afstel van fysiek participatiemoment

In het najaar van 2020 gaven de Bottelarenaars massaal hun feedback door op het plan voor de inrichting van de Koningin Astridlaan en de aanleg van het dorpsplein. Deze feedback is ondertussen grondig geanalyseerd door onze diensten en externe experts.

De belangrijkste conclusies hiervan zijn neergeschreven in een rapport. We waren van plan dat rapport eind februari aan de Bottelarenaars te presenteren, met de kans om nog een laatste maal je mening door te geven. Helaas kan er omwille van de huidige coronamaatregelen niet meteen zo’n participatiemoment plaatsvinden.

Een digitaal overleg ziet het lokaal bestuur niet als een volwaardig alternatief. Het belang van dit project is daarvoor te groot en het online laten plaatsvinden beperkt bovendien de mogelijkheid tot interactie.

Van zodra het mogelijk is om in groep samen te komen, zal er dan ook een coronaveilig participatiemoment georganiseerd worden. Je zal daar als eerste van op de hoogte gebracht worden, opnieuw via een bewonersbrief en deze webpagina.