Participatie in Merelbeke

De gemeente Merelbeke betrekt zijn inwoners bij het beleid. Samen komen we tot betere beslissingen, die werken voor iedereen. We vinden jouw stem dus erg belangrijk.

Recent heeft de gemeente ook beslist om participatie via de digitale weg mogelijk te maken. Dit betekent uiteraard geen vervanging voor de fysieke participatie via debatmomenten, ronde tafels, ....  Beide vormen zullen vanaf nu naast elkaar en door elkaar worden gebruikt. Wij hopen op die manier sterker met de burger te communiceren over onze lopende projecten. We willen daarmee ook meer mensen bereiken. 

In de komende maanden lanceren we enkele projecten via deze weg. Laat je horen en/of informeer je over:

  • De dorpskern van Bottelare
  • Sportpark Molenkouter
  • C. Sneyssenslaan/Polderstraat
  • Site Hebbelynck en site tramstelplaats