Definitief masterplan verwacht in mei 2022 - de laatste knopen zijn doorgehakt

Op maandag 21 maart heeft het college van burgemeester en schepenen de laatste knopen doorgehakt betreffende het toekomstproject voor Bottelare.

Hiermee gaat het ontwerpbureau Omgeving nu aan de slag om medio mei het definitieve masterplan te kunnen opleveren.

Download hier de brief die momenteel wordt bedeeld aan alle inwoners van Bottelare.