Definitief eindrapport dorpskernvernieuwing Bottelare komt er dit voorjaar

Het lokaal bestuur van Merelbeke voorziet dit voorjaar het definitieve eindrapport van de dorpskernvernieuwing van Bottelare. 
De verwerking van alle input van het laatste participatiemoment heeft momenteel wat vertraging opgelopen.  

We houden jullie op de hoogte van zodra het definitief rapport af is.   

Bedankt voor jullie begrip.