Eindrapport masterplan Bottelare

Beste inwoner van Bottelare,

We zijn in de laatste fase aanbeland van het participatietraject voor de opmaak van een masterplan voor Bottelare. Dit masterplan zal een voorstel omvatten voor de heraanleg van het dorpsplein, een scenario voor de verkeersdoorstroming in de Koningin Astridlaan en de aanpak van de schoolomgeving met de bedoeling om dit de komende jaren gefaseerd aan te pakken. 

Op verschillende momenten hebben wij reeds uw feedback gevraagd. Het ontwerpbureau omgeving ging aan de slag met alle feedback en heeft enkele scenario’s uitgewerkt voor de mobiliteit, een aantal ontwerpen voor het dorpsplein en in overleg met het schoolbestuur werd een doordacht plan voor de schoolomgeving opgemaakt.

Al deze feedbackmomenten resulteerden in een eindrapport, dat we graag aan jullie willen voorstellen en hierover een laatste keer in debat willen gaan.

Dit debat vindt plaats op maandag 18 oktober 2021 om 19.30 uur in het Cultuurhuis Merelbeke op het Driekoningenplein.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan bij voorkeur via e-mail op onthaal@merelbeke.be of telefonisch op het nummer 09 210 32 11.

Wij hopend jullie hierop te kunnen verwelkomen om samen een mooie toekomst voor Bottelare te kunnen verwezenlijken.