Naar een verkeersveilige dorpskern

De uitgangspunten:

We willen de leefbaarheid van de dorpskern herstellen door het aanpassen van de verkeerscirculatie alsook een totale herinrichting van het dorpsplein en de schoolomgeving in Bottelare. Hieronder geven we wat meer informatie over het aanpassen van de verkeerscirculatie. 

Bij elk ontwerp zijn we voor het aanpassen van de verkeerscirculatie vertrokken van de volgende uitgangspunten:

  • het voorzien van veilige fietspaden en stoepen
  • het verbieden van het doorgaand zwaar verkeer
  • het ontmoedigen van het doorgaand woon-werkverkeer dat Bottelare als sluiproute neemt
  • het handhaven van de snelheid in de dorpskern (zone 30)

Om de zone 30 beter vorm te geven zullen we volgende aanpassingen doen:

• We versmallen het wegprofiel. De Vlaamse overheid bepaald dat bij herinrichting van de openbare ruimte een voetpad een minimale breedte moet hebben van 1m50 langs beide zijden van de rijweg. Op basis van het mobiliteitsonderzoek blijkt dat de beschikbare breedte van de Kon. Astridlaan enkel maar enkelrichtingsverkeer toelaat, wanneer we een optimaal voetpad aan weerszijden van de Kon. Astridlaan willen aanleggen. Door deze ingreep creëren we veilige voet- en fietspaden en dwingen we het verkeer om trager te rijden.

• We voorzien drie poorten met verkeersplateau die duidelijk de overgang naar de dorpskern accentueren. Door het introduceren van drie poorten met verkeersplateau aan de invalswegen van het dorp maken we duidelijk dat de snelheid gematigd moet worden vanaf hier.

• We werken met ANPR - camera's om de snelheid van het verkeer te meten en doorgaand zwaar verkeer te ontmoedigen.

• We passen de verkeerscirculatie in de kern van Bottelare aan om doorgaand verkeer te ontmoedigen.

De mogelijke scenario's voor de inrichting van de Kon. Astridlaan:

De huidige inrichting van Kon. Astridlaan heeft, over een lengte van ong. 70m, te smalle stoepen. De inrichting voldoet niet aan de gestelde uitgangspunten en dient te worden aangepakt. Samen met de mobiliteitsdeskundige zijn drie scenario's uitgewerkt. Ontdek ze via onderstaande links en geef ons jouw feedback. 

Scenario 1
Permanent enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer van Vennestraat naar het Kon. Albert I-plein.

Scenario 2
Permanent enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer van Kon. Albert I-plein naar de Vennestraat.

Scenario 3
Alternerend enkelrichting met verkeerslichten en gemengd fiets - en voetpad.

 

 

< Home