Een parkeerbeleid op maat van Bottelare

Naar aanleiding van de opmaak van de nieuwe herinrichtingsplannen van de dorpskern werden in eerste plaats de bestaande parkeerplaatsen in kaart gebracht. Op basis van deze bevindingen werd een masterplan opgesteld dat de basis moet vormen voor het parkeerbeleid in Bottelare. In 2021 wordt een nieuw parkeerregime uitgerold voor de kern van Merelbeke. Nadien zal voor de dorpskernen ook een parkeerregime worden uitgewerkt. In dit masterplan worden alvast vier aandachtspunten aangehaald voor de organisatie van de parkeerplaatsen in Bottelare:

  • Vlotte bereikbaarheid handelaars.
  • Voorzien van buurt en/of randparkings waardoor de parkeerdruk in het centrum wordt aangepakt.
  • Plaats voor een mobipunt in het centrum van Bottelare.
  • Voorzien van voldoende en toegankelijke mindervalideplaatsen.

Dit heeft geresulteerd in volgende concrete voorstellen:

  • De Néve de Mévergniesstraat wordt eenrichtingsverkeer. Dit zal de mogelijkheid geven om aan beide zijde van de rijbaan langsparkeren toe te passen, wat de parkeercapaciteit sterk verhoogt.
  • Randparking in Diepestraat om dagelijkse op- en afhaalbeweging van ouders met kinderen te organiseren. Daarnaast bieden we hiermee plaats voor toeristen, kerkgangers en wandelaars die tijdens het weekend Bottelare en omstreken wensen te bezoeken. Hierdoor zal de parkeerdruk tijdens het weekend in het centrum verbeteren.
  • Een herorganisatie van de buurtparking in Sint-Annawegel.
  • Kortparkeren rond het Koning Albert I plein in functie van bereikbaarheid van handelaars. Daarnaast moeten voldoende laad - en loszones worden voorzien.

Het herorganiseren van de parkeerplaatsen levert extra plaatsen op en een parkeervrij dorpsplein.

 

 

 

 

< Home